Bönearbete

28.11.2015 19:30

Bönearbete

Har ni någon gång  kännt att det behöver bes, sådär som när ett arbete behöver utföras? Har ni kanske rentav tagit ledigt från jobbet och satt igång? Eller ni kanske har parkerat på någon relativt lugn och skyddad spot, utan förklaringar varesig åt höger eller vänster, och stannat tills ni kännt att bönearbetets syfte är uppnått?

   Jag gjorde så åren 1980 - 1984. Bönearbetet som hel-dagssyssla  ansågs  "tillsvidare avslutat" när jag fick order av Gud att läsa till präst.

   Nu skriver jag på en uppsats om  Afrikas  pentecostalism. Det förekommer mycket bönearbete där, prayer camps, prayer warriors, bön för olika områden och lokaliteter, för  staten, för politiken, för vägkorsningar, marknader. De helar marknaden från demoner och förvandla den  till newborn-realm!

   Min bönearbetsperiod förbigicks med tystnad av medmänniskor i samhället. Ingen förbrödrade sig i tro, eller kom för att fråga: Men BXBH - Vad gör du DÄR?! Inte heller senare har jag intresserat dem ett dyft. Jag föll liksom ut då, ur de gemensamma cirklarna, som redan förut, - alltsedan min  storartade newborn-upplevelse - uttunnats. Jag kan säga att jag är  övertygad om att de behöver veta det för att inte ligga mig i fatet med osannt förtal om mina when och where abouts.

   Att inte låtsas om mina inskick men bojkotta dem i åratal, ett beteende som präglat Hbl, min egen dagstidning, att kasta ut mig enväldigt ur studentteatern (flickan som skulle vara ledaren) där jag ville lära, inte dominera, och själva likna paddan som pöste tills den hajos' , att lägga vantarna på alla kultursidor, tillskicka sina hejdukar att ljuga om mig i radion (- ljuga om just denna dyrbara period i mitt liv - ), går för långt!

 Ingen kvinna har eller vill ha sin kristna tro ivägen för sin värdighet.

   Jag gör mig inga bekymmer, nej, men vill ändå säga ifrån.  ( - Hur var IQ:n nu igen , fröken ?, fru ?, herr ? ?)

   Ämnet för mitt bönearbete? - Det är en annan berättelse.