RAPE

18.08.2019 21:33

Ett hörspel i regnskogen

Det var vid floden som skiljer Franska Guyana från Surinam  och där de små aluminiumbåtarna skyttlade. Det var kväll och fåglarna, grodorna, paddorna och insekterna hade nyss inlett sin nattliga kakafoni. Jag vilade i min hammock och föll i trance och hörde regnskogens invånare tala till mig i angelägna ärenden. Jag kanske var besatt på medicinmäns vis. De påträngande rösterna gav sig inte och jag var tvungen att teckna upp orden och ropen som de föll. De ville tala till mig om orättvisor, om kommunikationssvärigheter, om sin situation, om miljöfrågor och relationen mellan befolkningsgrupper.

Försångarfågeln klagade vilt och sönderrivet; "Rape, rape, rape"! Men först efter att ha avhandlat en del andra ämnen kom hon tillbaka till rapeproblematiken. En bakgrundkör bestående av grodor och småfåglar  inledde: People are afraid secredly, people inte säkra! Den första fågeln  vittnade:  French people raped me, jag trodde inte att jag skulle störta honom men jag störtar nu den som våldtog mig. French people friendly. Lately. Raped me. Friendly. Raped me. Lately mere friendly. Great people raped me! French har våra släktingar borta i hat.Vi är oskyldiga. Vi har inte vetat.

Pig   pig   pig    pig   pig... Good evening (giftgt). Great people raped me (sådant väcker schock). Att få europeerna att inse sin hjärtlöshet. Förändring! Även jag kan ha kalla kant när det gäller folk som jag inte känner.

Fågelrösten och dess sekundanter och kör var sedan ute för att tala om förändringen som måste komma och som vi alla behöver vara med om. Olika folkgrupper vägdes och mättes. Miljöfrågorna, industrialiseringen samt vilka som är de bästa allierade vidrördes:

Rain people  remain people, Brain people are plain people. "Greit" people, brain people vill att hela världen skall förstå att vi är vänner, de enda vänner världen har, the rain people. Great people aint people. Read me, write me, write att jag är viktig. Invite people, right people! Right people in, paper in, green people in. Politik. Politiker.  Polis politiker. Politisk polis. Praising while they rape people.  Big play. Pingwin pregnant, Be brave! People i Frankrike väcks inuti om du skriver! Right people invent me. Right people write to me. Greatful. He raped me. Great people aint people!

En padda inflikar nerifrån när det uppstår en paus: Idrotten används för att styra politiken till höger Vi har demonstrerat tillräckigt...Högre stöd  (Ny röst:) Right wing, wing, wing.

Vi behöver insätta kunniga idustrialister med inflytande. Vi behöver Greenpeace. (Vi tror på Greenpeace). Vi är rädda. Sacred people. Den som är helig skall stiga upp och skura sin religion till det som den var tänkt! Great people raped me! Strenght people raped me!

Many people infected with AIDS i hat. Red people afraid people. Industry people. Vi får inte frid. Inte frid i doktorssamtalet. De har inte huvud för oss. Red brain, light people. Gräddpeople - red people, afraid, to be. Vi växer med orden. Red people ibland lite ensamma i hut. Afraid, safety, industry. Lite för lika varann för att orka med varandra i huvud, Förlorar det goda färgseendet i industrin. Vi har inte känslan att det är bra för oss att sköta industrin. Det kan vara någon annans uppgift. Brain people har inte begärt oss på toppenfast de kan!  De har aldrig varit riktigt rena.

Red people, industri people, intellectual people greit people. Människor är affected. Fel säga att vi inte får vara ensamma när vi vill

KAKAFONI.

Make me great - great får respekt.

I industrin finns många människor som är fattiga. De tänker inte, de känner inte, de bara arbetar; Anpassliga.Ty vi har ingen egen människosort som kan tala för oss i världen i hån. Red people - de strävar inte efter något gott. Vi måste lära oss att vara bättre och finare än vanlig människa i huvudet.

De kommer från Amerika, de gudlösa (icketroende, gudshatande) amerikanerna som är fallna, kommer hit och skyler inte ens sin ondska/sitt förfall i telepatin (man hör ljudet av gråt!) utan krossar oss totalt.

Drapa: Afraid, fraid, fraid,fred, fred, rädd, red, red, red, rädd, fred. rädd fred, rädd för fred, rätt! Rätt fred!

Drapa: Quit, waitwait, reid, write me, wait; for me. Rape me! Rape(d?) me. Raped me. Wait for me. Great for me.

Wait, wait for me, raped me. Great people (suffleras i bakgrunden:) Frankrike tar över, Great people. (Kören skanderar:) Right people. green people, secred people, in disguise. Wait people! Right people! Wait people!

Rain people angry. Brain people, förändring! (da capo!). Få ändring!

When? Weit! Raped me! Write! (Suffleras i bakgrunden av flera: ) Rape people French people.  Let french people veta hut! People run away when they see them!  Speak french wery quickly we are hungry. Vi kan inte trivas med Belgium. Rain people angry. Red. (Suffleras:) regrett, great people. Rain. Vitt rain. Library, wain. People hit me beat me strangle me. De har great things i huvudet men ingenting i anden.

+++

Jag föreställer mig anden som talar här för en "noir Maron" eller en amerindian. "Red" kan syfta både på indian och kommunist. Industriarbete hotar indianerna när deras habitat inte längre kan försörja dem, men liksom maronerna tycker de att det förstör deras identitet. Tilltron till upplysta industrialister är ett drag som kan visa på en öppning. Hos oss brukar industrialisten misskrediteras som mindre ansvarsfull vad beträffar  miljöaspekter.

Inalles, en god seans. Månne i shamanernas anda.